FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

 

  • Att vara en politiskt och religiöst fristående förening för män och kvinnor som vill förändra sitt liv i en positiv anda.
  • ​Att som förening motverka utanförskap och isolering av psykosociala skäl, t ex långtidssjukskrivning
  • Att finnas som stöd i en process av att jobba med sig själv till en värdig vardag - bort från alkohol, droger, kriminalitet och utanförskap
  • Att som ändamål stödja och främja missbrukare och kriminellas behov av aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med icke-missbrukare
  • Att befrämja alla medlemmars personliga utveckling och stärka individens självförtroende
     
    Vår övertygelse är att alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett vilka de är och varifrån de kommer.

Följ vår grupp ´Bästa Svängen´ på  Facebook