Bästa Svängen tackar Thomas Kultti och Farsta Stadsdelsförvaltning för ett fantastiskt fint samarbete i samband med utställningen om hippietiden och dess konsekvenser som föreningen hade på aktivitetshuset "Tuben" i Farsta.

Danne och Stefan bidrar även med lite specialservice genom att hänga upp en del av materialet som kopierats och kan nu därför även hänga som minne på "Tuben"